O našem sportovním klubu

Vloženo 16.11.2019

Mikulášská 2019

Mikulaska_pro_dti_2019

Vloženo 11.11.2019

Dětské hřiště

Vodni_dtske_hit_Ruzyn_-_NP6_III

Vloženo 06.11.2019

Informace k Akčnímu městu - příspěvku od MČ P6

Podávání žádosti již bylo ukončeno z důvodu vyčerpání přidělené částky. V tuto chvíli není možné zadávat nové žádosti o příspěvek, nicméně stále je tu naděje, že dojde k navýšení částky od městské radnice.

Nicméně rodiče, kteří ještě svůj příspěvek neuplatnili (nevybrali si naši TJ přes svůj účet), tak mohou učinit až do konce prosince.

Vloženo 04.11.2019

Mikulášský bál 7.12.

A4_1

Vloženo 26.08.2019

Aktivní město MČ Praha 6 přispívá našim dětem

 

Podpora je určena dětem do 18 let, které mají trvalé bydliště v Praze 6 a které během školního roku vykonávají alespoň jedenkrát týdně zájmovou nebo volnočasovou činnost u některého z registrovaných poskytovatelů. Ať už se jedná o sportovní kluby, tělocvičné jednoty, umělecké kurzy, dětské oddíly nebo technicko – řemeslné, kreativní či vzdělávací kroužky.

Příspěvek až do výše 600 Kč je možno čerpat na úhradu kurzovného nebo členský příspěvek. „Loni jsme takto podpořili více než 5 tisíc dětí. Aktivní trávení jejich volného času a smysluplnou mimoškolní aktivitu pokládáme za důležitou, proto jsme se rozhodli je podpořit i v tomto školním roce,“ říká místostarosta pro sport a volný čas Jan Lacina. „Rada schválila, že na tyto aktivity uvolní částku 2 miliony korun,“ upřesnil letošní celkovou výši podpory.

Pro podání žádosti a výběr konkrétní aktivity slouží portál Aktivní město, který provozuje partner projektu, společnost Up Česká Republika. „Systém Aktivní město rodičům z Prahy 6 představovat asi nemusíme, jeho prostřednictvím jsme komunikovali s rodiči již v předchozích dvou letech. A nás těší, že si rodiče způsob zažádání o příspěvek i jeho utracení u poskytovatele kroužku pochvalují, protože tak mohou udělat rychle a komfortně od svého počítače nebo z mobilu,“ uvádí Karolína Kocincová, která má koordinaci programu v Up na starosti. „Oproti minulým letům jsme systém vylepšili. Je teď rychlejší a přehlednější.“ Žádosti o příspěvek je možno podávat od 22. srpna do 20. prosince, utracení za konkrétní aktivitu lze provádět od 1. září do konce kalendářního roku (31. 12. 2019).

Vloženo 21.08.2019

Vyber si cvičení

Letak_-_Cvieni_Maminky_s_dtmi_-_utery_dopoledne_2SToddil_19

Najdete nás v klidném prostředí Prahy 6 – na rozhraní Liboce a Ruzyně. Kromě širokého sportovního vyžití po celý rok (atletika, tenis, basketbal, fotbal, volejbal,cvičení seniorů, cvičení pro rodiče s dětmi, cvičení žen) zde můžete trávit čas i jinými aktivitami.