O našem sportovním klubu

Vloženo 18.10.2020

Omezení cvičení

Od 22.10.2020 je zákaz volného pohybu na území celé ČR. Amatérští sportovci (organizovaní i neorganizovaní) mohou sportovat pouze v parcích a přírodě, a to maximálně v počtu 2 osob s výjimkou členů domácnosti. Sokolovna bude uzavřena.

Vloženo 07.09.2020

Aktivní město - příspěvek pro rodiče

 

Také v tomto školním roce nabízí radnice MČ Praha 6 příspěvek na volnočasové aktivity

Up Česká republika s.r.o.

Podpora je určena všem dětem do 18 let, které mají trvalé bydliště v Praze 6, a které během školního roku vykonávají alespoň jedenkrát týdně zájmovou nebo volnočasovou činnost u některého z registrovaných poskytovatelů. Příspěvek ve výši 600 Kč je možné čerpat na úhradu kurzovného nebo na členský příspěvek.

Může se jednat o sportovní kluby, tělocvičné jednoty, umělecké kurzy, dětské oddíly nebo technicko-řemeslné, kreativní či vzdělávací kroužky.

Loni jsme takto podpořili více než 5 tisíc dětí. Aktivní trávení jejich volného času a smysluplnou mimoškolní aktivitu pokládáme za důležitou, proto jsme se rozhodli je podpořit i v tomto školním roce,“ řekl místostarosta pro sport a volný čas Jan Lacina a dodal: „Na projekt jsme vyčlenili částku pět milionů korun,“ upřesnil letošní celkovou výši podpory.

Pro podání žádosti a výběr konkrétní aktivity slouží portál Aktivní město, který provozuje partner projektu, společnost Up Česká republika. „Rodiče si způsob zažádání o příspěvek i jeho uplatnění u poskytovatele kroužku oblíbili. Celý proces mohou absolvovat komfortně od počítače nebo z mobilu,“ uvádí Karolína Kocincová, která má koordinaci programu v Up na starosti. „Oproti minulým letům jsme systém vylepšili a věřím, že jsme rodičům připravili příjemné prostředí, kde mohou snadno získat příspěvky od své radnice.“

Web najdete na adrese www.aktivnimesto.cz. Pro přístup je potřeba si nejprve založit uživatelský účet, jehož následné ověření zabere 3–5 dní. Uživatelé, kteří získali příspěvek v minulém roce nebo v programu Šestka táborová, se již znovu registrovat nemusí. Použijí své přihlašovací údaje. Následně pak jednoduše zadají svoji žádost a vyjádří souhlas s podmínkami programu. To vše na několik „kliků“.

Žádosti o příspěvek je možné podávat od 25. srpna do 20. prosince 2020 a uplatnit ho za zvolenou aktivitu v systému od 1. září do 23. prosince 2020.

Vloženo 30.07.2020

Výstavba II. etapy sportovního centra pro seniory

 

V měsíci červnu 2020 byla dokončena výstavba II. etapy sportovního centra pro seniory. Tato druhá, již závěrečná etapa navazuje na tři roky fungující sportovní centrum pro seniory, zahrnující dráhu na lawnbowls, hřiště na pétanque, hřiště na mölkky a ruskou kuželnu. Toto centrum je využíváno seniory, kteří jsou jak členy\ TJ tak i veřejností, zejména z blízkého okolí. II. etapa rozšířila centrum o druhou dráhu pro lawnbowls a umožnila tak zpřístupnění této hry pro větší počet zájemců, resp. umožnila konání menších turnajů. Na dráhu, která má rozměry 35 x 5,5 m byl položen kvalitní umělý povrch. 

 Tato dráha je také připravena pro zájemce z řad tělesně postižených , kteří jsou odkázáni na invalidní vozík a jejich speciální hru boccia. Součástí výstavby druhé dráhy je umělé osvětlení, které umožní hru i ve večerních hodinách a kvalitní zázemí v podobě pevně nainstalovaných laviček. Největší poděkování patří Nadaci ČEZ, bez jejíhož finančního příspěvku by tento projekt nebylo možné zrealizovat.

Vloženo 11.05.2020

SPORTOVIŠTĚ TJ SOKOL LIBOC

 Bližší podmínky po povolení cvičení sdělí zájemcům:

Tenis -               Lenka Loučková  604 604 555 či Hanka Hertlová 604 716 596

Cílové sporty - Jan Létal 777 922 381

SPV –                Jana Jamburová 732 438 785

Nájemci –          Michal Effmert 725 878 636

 

Předseda JUDr. Karel Šturm tel.: 606 602 377

 

Najdete nás v klidném prostředí Prahy 6 – na rozhraní Liboce a Ruzyně. Kromě širokého sportovního vyžití po celý rok (atletika, tenis, basketbal, fotbal, volejbal,cvičení seniorů, cvičení pro rodiče s dětmi, cvičení žen) zde můžete trávit čas i jinými aktivitami.