Informace o činnosti

Vloženo:25.10.2021

Aktuální covidová opatření od 1.11.2021

Úprava provozu v sokolovně a gymnastickém sálu 

Zakazuje vstup do uvedených prostor osobám, které vykazují klinické příznaky onemocnění covid-19.

Nově se mění obecné podmínky bezinfekčnosti: PCR test bude mít platnost 72 hodin a zdravotnický antigenní test bude platit pouze 24 hodin, podmínka prokázání bezinfekčnosti se nebude vztahovat na děti do věku 12 let. Negativní výsledek antigenního testu (RAT) i RT-PCR vyšetření na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 má pouze pro sportovní přípravu nebo sportovní utkání platnost 7 dní. Kluby jsou nadále vždy povinné vést evidenci účastnících se osob a uchovávat ji po dobu 30 dnů.

Nařizuje cvičitelům, trenérům a nájemcům u osoby, která musí splňovat podmínky bezinfekčnosti, při vstupu do prostor splnění těchto podmínek kontrolovat a osobě se nařizuje mu splnění podmínek bezinfekčnosti prokázat; v případě, že osoba splnění podmínek neprokáže, zakazuje se takovou osobu do uvedených prostor vpustit;

Do prezence v chodbě u šaten zapsat počet účastníků a svým podpisem potvrdit, že u všech byla provedena kontrola, evidovat si ve svých zápisech jména přítomných.

Nařizuje osobám v případě skupinových lekcí dodržovat mezi sebou rozestupy alespoň 1,5 metru, nejde-li o osoby z jedné domácnosti nebo žáky jedné školy nebo je dozorující osoby, Výjimka z nošení respirátoru platí cvičící osoby v době tréninku dále na trenéry, další členy týmu v rámci kolektivních sportů a rozhodčí při účasti na sportovní činnosti nebo přípravy na ni konané v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy nebo zastřešujícími sportovními organizacemi.

Výbor TJ

Vloženo:07.10.2021

Bazar 22.-23-10.

 

IMG_3727

 Při klepnutí na nadpis Bazar 22.-23.10 se vám objevi seznam věcí

Vloženo:16.09.2021

Turnaj v cílových sportech 2021

Pozvanka_Turnaj_cilovych_sportu_2021

Vloženo:03.09.2021

Aktuální covidová opatření od října 2021

S účinností ode dne 30. září 2021 do odvolání dle Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví platí pro VNITŘNÍ SPORTOVIŠTĚ:

Vstup pro osoby za dodržení podmínek

  • Sortovní příprava neměnného kolektivu (pravidelná tréninková činnost) nevyžaduje kontrolu bezinfekčnosti. Kontroluje se pouze vykazování klinických příznaků onemocnění covid-19 a to za splnění podmínek kontroly bezinfekčnosti osob účastnících se sportovní činnosti.
  • Sportovní činnost nepravidelná či v proměnlivém kolektivu (soutěže, utkání) nevyžaduje kontrolu bezinfekčnosti pouze v případě účasti max. 20 osob. Nad tento počet se provádí kontrola bezinfekčnosti dle I/16 MO služby s tím, že pro tyto účely má antigenní test (RAT) platnost 7 dní.
  • Povinná evidence sportujících v rámci organizovaného sportu ve všech případech (příprava, soutěž, bez ohledu na počet osob).

Žádáme nájemce a cvičitele o dodržování mimořádných opatření

 

Vloženo:24.08.2021

Zahajujeme cvičení

rozvrh__podzim21b-001

Vloženo:01.08.2021

Pohybem bojujeme s Covidem

z131_Pohybem_plakat-001

Vloženo:30.06.2021

Cvičení v červenci

Přejeme všem cvičencům, cvičitelům i nájemcům bezproblémové léto plné sportovních aktivit a těšíme se na vás v září. 

Prodloužené cvičení zatím potvrdili níže uvedené složky. Případní další zájemci prosím obratem nahlašte sekretáři rozsah požadavku na info@sokol-liboc.cz :

PONDĚLÍ 12.7., 19.7. a 26.7. 2021.

Rodiče+děti od 16 h Předškolní děti od 17,30 h, oddíl Žen od 19,30 do 20,30 h) 

ÚTERÝ 13.,20.,27. 2021

Florbal Hejnic 19:00-20:00 

STŘEDA  7.7., 14.7., 21.7. 28.7. 2021

Zdravotní tělocvik od 18:15

 

Vloženo:18.06.2021

Sportovní dětský den 14.6.2021

       IMG_3328

DSC_1345
Vloženo:08.06.2021

Omezení platná od 14.6.2021

  1. Amatérští organizovaní sportovci mohou sportovat na venkovních i vnitřních sportovištích v maximálním počtu 30 osob (příprava) ve skupině, a to za splnění podmínek testování osob účastnících se sportovní činnosti.
  2. Amatérští neorganizovaní sportovci mohou sportovat na vnitřních sportovištích, a to za splnění podmínek testování osob účastnících se sportovní činnosti. Používání venkovních sportovišť není výslovně upraveno. Nicméně lze předpokládat obdobný režim jako v případě organizovaného amatérského sportu.
Vloženo:03.06.2021

Akce za podpory MČ Praha 6

Vloženo:17.05.2021

Výhled cvičení od 24.5.2021

Cvičící osoby podle ministra zdravotnictví Petra Arenbergera (za ANO) již nebudou muset mít respirátory. Ve vnitřních sportovištích bude moci nově být až 30 lidí. Dosud to bylo deset. Zvýší se také počet lidí ve skupině ze dvou na 12. Podrobnosti uvedeme po zveřejnění oficiálních zpráv.

 

Vloženo:06.05.2021

Konference 9.6.2021

Vážení cvičenci, cvičitelé a přátelé Sokola Liboc. Zveme Vás na konferenci, která se koná 9.6.2021 od 18.00hodin. Těšíme se na Vašr podněty k další činnosti Sokola

Výbor TJ

pozvanka_konfernce_2021 

 

Vloženo:30.04.2021

Cvičitelé a nájemci, máte možnost přihlásit se na volná místa

Vloženo:27.04.2021

Zahájení cvičení aktualizováno 10.5.

 V současné době můžou venku hromadně sportovat amatérští sportovci do 18 let, kteří jsou organizovaní ve sportovních svazech. Musí být ale splněny podmínky maximálně 30 osob na sportovišti a limit 1 sportovec na 15m² plochy sportoviště.

Organizátor amatérské sportovní přípravy musí uchovat kontaktní údaje účastníka (ideálně telefonní číslo) po dobu 30 dnů- to kdyby došlo k nákaze a účastníci by museli být trasováni.

Venkovní posilovny a sportoviště jsou pro veřejnost v současné době otevřená. Dle současného opatření je možná přítomnost lidí na venkovním hřišti. Platí ale omezení maximálně 2 lidí na jednom místě.

IMG_4277

Dále sportovci musí před sportováním podstoupit PCR test (max. 7 dní před) či antigenní test (max. 72 hod. před), nebo mít potvrzení o prodělané nemoci. V případě testování dětí může zákonný zástupce čestným prohlášení doložit, že dítě bylo negativně testováno ve škole. Případně lze využít samotestování na místě. Podmínku testování nemusí splňovat děti do 6 let. Organizátor amatérské sportovní přípravy musí uchovat kontaktní údaje účastníka (ideálně telefonní číslo) po dobu 30 dnů- to kdyby došlo k nákaze a účastníci by museli být trasováni. Pro ostatní platí omezení maximálně 2 lidí na jednom sportovišti.

Na nově vybudovaném víceúčelovém hřišti (kurt č.4) je povoleno cvičení na dvou polovinách, na každé 6 dvojic, nebo 2x 30 osob mladších 18 let. Zatím pro individuální SPV, karate, tenis, jóga, tance. 

Zpracování rozvrhu

Cvičitelé  – nahlaste požadavky  J.Jamburové do 30.4. Rozvrh obsazenosti bude pravidelně každý týden vyvěšován na webových stránkách.

Nájemci -  můžete se přihlásit na volné prostory u sekretáře M.Effmerta.

Tenisté -  zbývající volná místa mohou pak využít  tenisté s přihlášením přes L.Loučkovou. či H.Hertlovou.

 Organizační opatření

Všechny prostory Sokola mohou využívat jen  členové a nájemci po předchozím nahlášení a dodržení organizačních pokynů . Vstup jen v čisté sportovní obuvi s hladkou podrážkou.

                                                                                                                             Výbor TJ

Vloženo:19.04.2021

Víceúčelové hřiště - od poloviny května

Vážené cvičitelky, vážení cvičitelé, 

Asi stejně jako Vy a ostatní členové naší jednoty jsme i my, členové výkonného výboru, předpokládali, že od minulého týdne zahájíme provoz venkovního areálu a zejména pak, že zahájíme, byť v omezené formě, cvičení ve vnitřních prostorách naší sokolovny.  Bohužel epidemiologická situace toto zatím neumožňuje, ani není možné, abychom se vzájemně setkávali. Proto jsme se rozhodli, že Vás o  činnosti TJ Sokol Liboc  po dobu pandemie  a o  plánech do budoucna budeme informovat alespoň touto cestou.

  Přestože s výjimkou krátkého období od konce jara do konce léta  byly  sportovní aktivity zcela zásadním způsobem utlumeny, podařilo se nám pro další rozvoj jednoty v roce 2020 mj. získat peněžní prostředky od  Nadace ČEZ a  prostředky na údržbu od hlavního města Prahy, které  byly použity zejména  na rozšíření stávajícího  Senior centra (zejména byla  vybudována  druhá bowlsová dráha) a to včetně vybudování osvětlení a opravy přístupové komunikace  směrem od ulice Únětická. 

Pro rok 2021 se nám podařilo získat nejen granty na cvičení dětí a seniorů a granty na provoz a údržbu, ale podařilo se nám získat i dotaci z hlavního města Prahy na vybudování nového, moderního multifunkčního hřiště   na místě po dlouhá léta takřka nevyužívaného tenisového dvorce č 4. Namísto cvičení jsme se tak členové výboru věnovali organizaci výstavby tohoto hřiště, které bude dokončeno v první polovině května tohoto roku. 

Bohužel díky nemožnosti cvičit ve vnitřních prostorách a využívat nafukovací sportovní halu, která byla od dubna 2020 do října 2021 pronajata každý den po dobu několika hodin, utrpěla naše jednota   i finanční ztráty   na nájemném  a na vynaložených nákladech na provoz jednoty v rozsahu několika set tisíc korun. Tyto ztráty byly pouze z malé části vykompenzovány dotací z programu Covid sport od Národní sportovní agentury.  Naštěstí jsme však mohli čerpat z finančních prostředky uspořených v minulosti a chod naší jednoty tak není v ohrožen. 

Dále Vám sdělujeme, že vzhledem k pandemické situaci se nepodařilo zorganizovat volební konferenci naší TJ, avšak počítáme s tím, že bude uspořádána bez zbytečného odkladu poté, až nám pandemická situace umožní se scházet ve vnitřních prostorách. 

A nyní asi to hlavní a zejména pak veselejší. 

Protože už nyní může sportovat venku ve skupinkách 12 osob, bude možno přibližně od 10. května zahájit alespoň v omezeném rozsahu tělovýchovnou činnost, a to právě na novém multifunkčním hřišti (pochopitelně tenis a bowls se dá hrát a hraje na venkovních hřištích již nyní).

Předpokládáme, že multifukční hřiště,  na kterém je  na  propustném asfaltovém podloží položen umělý trávník,  bude možno využít nejen ke hraní tenisu a bowlsu, ale také ke hraní volejbalu, nohejbalu, badmintonu, florbalu a částečně i basketbalu a dále za příznivého počasí   zejména i ke cvičení  většiny oddílů ASPV,  jógy,   karate  apod.   Vzhledem k charakteru  povrchu hřiště a jeho oplocení nepočítáme s tím, že by hřiště sloužilo ke hraní fotbalu. Sloupky na hřišti budou vyndavací, a bude  záviset na charakteru sportu a cvičení, zda  tenisové sloupky a tenisová síť,   které  budou  základním vybavením hřiště, bude třeba pro aktuální využití přechodně odstranit či nikoli. Vždy však bude nutno  po ukončení hry  či cvičení tenisovou síť znovu instalovat, což však zabere jen několik minut.

K umístění zařízení, nářadí a sportovního vybavení    bude sloužit nově zbudovaný prostor  zděné „kůlny“, která přímo navazuje na multifunkční hřiště. 

O dalším vývoji ve věci cvičení a termínu konference Vás budeme vhodnou formou informovat a základní informace průběžně  aktualizujeme  i na našich webových stránkách. 

Přejeme Vám hodně zdraví a těšíme se s Vámi brzy při sportování  na shledanou.   

 

za výkonný výbor TJ :    Karel Šturm, předseda TJ

                                    Jan Létal, místopředseda TJ

 

 

Vloženo:20.12.2020

PF 2021

Přejeme příjemné prožití vánoční atmosféry, pohodu. Do nového roku hodně zdraví a sportovní vyžití bez omezení.

Těšíme se na setkání se všemi sportovci v tělocvičně i na hřištích.

Cvičitelé a výbor TJ

Vloženo:07.12.2020

Provizorní rozvrh

Orientační rozvrh od 7.12. Případné požadavky uplatněte na info@sokol-liboc.cz

rozvrh_COVID201207

Vloženo:18.12.2020

Omezení cvičení

 OMEZENÍ PLATNÁ OD 18.12.2020 

Sokolovna uzavřena. Sledujte usnesení vlády či naše stránky, kde budou další informace

Vloženo:15.10.2020

Podzimní turnaj v cílových sportech

Vloženo:02.10.2020

COVID - Výkladového stanovisko v návaznosti na Usnesení vlády ze dne 30. 9.

 

  1. Jednání spolkových orgánů není za současné textace vyňato ze zákazu dle bodu I. Usnesení 958. Platí tedy limity 10 osob v případě vnitřních akcí a 20 osob v případě venkovních akcí.

  1. Je vyhlášen zákaz pro sportovní akce nad stanovený počet 10 osob v případě vnitřních akcí a 20 osob v případě venkovních akcí, nespadají-li do výjimky dle bodu II. odst. 2 Usnesení 958 (viz následující odstavec).  

  1. Pro sportovní akce konané výhradně v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy, jakož i pro tréninkovou přípravu na takové akce platí limit pro vnitřní i venkovní akce ve výši 130 osob. Pro potřeby Sokola Liboc se jedná o karate a gymnastiku 

  1. Za sportovní svazy nelze dle současného znění Usnesení 958 považovat např. Českou obec sokolskou, ČUS (příp. KO ČUS, OS ČUS).

  1. Z hlediska povinnosti použití ochrany dýchacích cest platí dosavadní pravidla stanovená Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne ze dne 17. 9. 2020, č. j. MZDR 15757/2020-35/MIN/KAN.

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10