Informace o činnosti

Vloženo:07.12.2020

Provizorní rozvrh

Orientační rozvrh od 7.12. Případné požadavky uplatněte na info@sokol-liboc.cz

rozvrh_COVID201207

Vloženo:18.12.2020

Omezení cvičení

 OMEZENÍ PLATNÁ OD 18.12.2020 

Sokolovna uzavřena. Sledujte usnesení vlády či naše stránky, kde budou další informace

Vloženo:15.10.2020

Podzimní turnaj v cílových sportech

Vloženo:02.10.2020

COVID - Výkladového stanovisko v návaznosti na Usnesení vlády ze dne 30. 9.

 

  1. Jednání spolkových orgánů není za současné textace vyňato ze zákazu dle bodu I. Usnesení 958. Platí tedy limity 10 osob v případě vnitřních akcí a 20 osob v případě venkovních akcí.

  1. Je vyhlášen zákaz pro sportovní akce nad stanovený počet 10 osob v případě vnitřních akcí a 20 osob v případě venkovních akcí, nespadají-li do výjimky dle bodu II. odst. 2 Usnesení 958 (viz následující odstavec).  

  1. Pro sportovní akce konané výhradně v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy, jakož i pro tréninkovou přípravu na takové akce platí limit pro vnitřní i venkovní akce ve výši 130 osob. Pro potřeby Sokola Liboc se jedná o karate a gymnastiku 

  1. Za sportovní svazy nelze dle současného znění Usnesení 958 považovat např. Českou obec sokolskou, ČUS (příp. KO ČUS, OS ČUS).

  1. Z hlediska povinnosti použití ochrany dýchacích cest platí dosavadní pravidla stanovená Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne ze dne 17. 9. 2020, č. j. MZDR 15757/2020-35/MIN/KAN.

 

Vloženo:16.09.2020

Turnaj v cílových sportech

Pozvanka_turnaj_cilovych_sportu_2020_1-page-001

Vloženo:09.09.2020

Cvičení děti a maminky

Vloženo:07.09.2020

Aktivní město - příspěvek pro rodiče

 

Také v tomto školním roce nabízí radnice MČ Praha 6 příspěvek na volnočasové aktivity

Up Česká republika s.r.o.

Podpora je určena všem dětem do 18 let, které mají trvalé bydliště v Praze 6, a které během školního roku vykonávají alespoň jedenkrát týdně zájmovou nebo volnočasovou činnost u některého z registrovaných poskytovatelů. Příspěvek ve výši 600 Kč je možné čerpat na úhradu kurzovného nebo na členský příspěvek.

Může se jednat o sportovní kluby, tělocvičné jednoty, umělecké kurzy, dětské oddíly nebo technicko-řemeslné, kreativní či vzdělávací kroužky.

Loni jsme takto podpořili více než 5 tisíc dětí. Aktivní trávení jejich volného času a smysluplnou mimoškolní aktivitu pokládáme za důležitou, proto jsme se rozhodli je podpořit i v tomto školním roce,“ řekl místostarosta pro sport a volný čas Jan Lacina a dodal: „Na projekt jsme vyčlenili částku pět milionů korun,“ upřesnil letošní celkovou výši podpory.

Pro podání žádosti a výběr konkrétní aktivity slouží portál Aktivní město, který provozuje partner projektu, společnost Up Česká republika. „Rodiče si způsob zažádání o příspěvek i jeho uplatnění u poskytovatele kroužku oblíbili. Celý proces mohou absolvovat komfortně od počítače nebo z mobilu,“ uvádí Karolína Kocincová, která má koordinaci programu v Up na starosti. „Oproti minulým letům jsme systém vylepšili a věřím, že jsme rodičům připravili příjemné prostředí, kde mohou snadno získat příspěvky od své radnice.“

Web najdete na adrese www.aktivnimesto.cz. Pro přístup je potřeba si nejprve založit uživatelský účet, jehož následné ověření zabere 3–5 dní. Uživatelé, kteří získali příspěvek v minulém roce nebo v programu Šestka táborová, se již znovu registrovat nemusí. Použijí své přihlašovací údaje. Následně pak jednoduše zadají svoji žádost a vyjádří souhlas s podmínkami programu. To vše na několik „kliků“.

Žádosti o příspěvek je možné podávat od 25. srpna do 20. prosince 2020 a uplatnit ho za zvolenou aktivitu v systému od 1. září do 23. prosince 2020.

Vloženo:23.08.2020

Cvičí celá rodina

Plakat_cvii_cela_rodina_s_logerm

Vloženo:30.07.2020

Tenisové léto

Tenisovy_kurs_2020

Vloženo:30.07.2020

Výstavba II. etapy sportovního centra pro seniory

 

V měsíci červnu 2020 byla dokončena výstavba II. etapy sportovního centra pro seniory. Tato druhá, již závěrečná etapa navazuje na tři roky fungující sportovní centrum pro seniory, zahrnující dráhu na lawnbowls, hřiště na pétanque, hřiště na mölkky a ruskou kuželnu. Toto centrum je využíváno seniory, kteří jsou jak členy\ TJ tak i veřejností, zejména z blízkého okolí. II. etapa rozšířila centrum o druhou dráhu pro lawnbowls a umožnila tak zpřístupnění této hry pro větší počet zájemců, resp. umožnila konání menších turnajů. Na dráhu, která má rozměry 35 x 5,5 m byl položen kvalitní umělý povrch. 

 Tato dráha je také připravena pro zájemce z řad tělesně postižených , kteří jsou odkázáni na invalidní vozík a jejich speciální hru boccia. Součástí výstavby druhé dráhy je umělé osvětlení, které umožní hru i ve večerních hodinách a kvalitní zázemí v podobě pevně nainstalovaných laviček. Největší poděkování patří Nadaci ČEZ, bez jejíhož finančního příspěvku by tento projekt nebylo možné zrealizovat.

Vloženo:08.07.2020

Rozvrh od září 2020

Vloženo:30.06.2020

Sportovní dětský den 29.6.2020

DSC_0024

 Ačkoliv pondělní ráno bylo silně deštivé, tak nakonec odpoledne se neuvěřitelně vyčasilo. Děti si v tělocvičně proběhli přichystanou opičí dráhu. Před orientačním během po fáborkách ve Hvězdě se posilnily pitíčkem. Během běhu měly za  úkol utrhnout list z jednoho listnatého stromu a určit jeho název. Po doběhnutí jsme společně vyhodnotili názvy stromů, které v oboře rostou. Nakonec se děti rozběhly hledat poklad, po pár minutách ho úspěšně našly a vzápětí jsme všem  po zásluze rozdali "zlaté medaile" /fidorky/ a pamětní diplom. Po návratu k sokolovně si rodiče a děti měli možnost opéci vuřtíky či chleba na připraveném ohništi / za přípravu moc děkuji paní správcové  Haničce H./. Akce začala  v 16,30 h , účastnilo se celkem 52 dětí a skoro dvakrát tolik dospělých, poslední spokojení  rodiče s dětmi odcházeli až kolem 20 hodiny. 

Vloženo:20.05.2020

Rozvrh od 25.5.2020

Vloženo:20.05.2020

Pokyny pro cvičení od 25.5.2020

Vloženo:28.04.2020

Manuál provozu

Liboc_cvieni_1

Vloženo:11.05.2020

SPORTOVIŠTĚ TJ SOKOL LIBOC

 Bližší podmínky po povolení cvičení sdělí zájemcům:

Tenis -               Lenka Loučková  604 604 555 či Hanka Hertlová 604 716 596

Cílové sporty - Jan Létal 777 922 381

SPV –                Jana Jamburová 732 438 785

Nájemci –          Michal Effmert 725 878 636

 

Předseda JUDr. Karel Šturm tel.: 606 602 377

 

Vloženo:05.12.2019

Mikulášská prosinec 2019

 Účast byla velká, cca 72 dětí ze všech dětských oddílů (Rodiče+děti, Předškolní děti, Žákyně) s rodiči a prarodiči. Za dětmi tentokrát přišel nový,  mladší, milý a šikovný pan Mikuláš s početným andělským a čertovským doprovodem. Děti předvedly jak se cvičí v Sokole a na oplátku čerti a andělé předvedli jak se cvičí v pekle a nebi. Následně si všichni i s dětmi společně zatancovali a zazpívali několik lidových písniček a koled. Mikuláš byl s našimi malými členy moc spokojen, dostatečně je pochválil a rozdal jim očekávané mikulášské balíčky. A děti spokojeně odcházely s rodiči domů s nezapomenutelnými zážitky, které rodiče zvěčnili na fotografiích. 

IMG-20191202-WA0006_resized_20191203_010326568

Vloženo:06.11.2019

Informace k Akčnímu městu - příspěvku od MČ P6

Podávání žádosti již bylo ukončeno z důvodu vyčerpání přidělené částky. V tuto chvíli není možné zadávat nové žádosti o příspěvek, nicméně stále je tu naděje, že dojde k navýšení částky od městské radnice.

Nicméně rodiče, kteří ještě svůj příspěvek neuplatnili (nevybrali si naši TJ přes svůj účet), tak mohou učinit až do konce prosince.

Vloženo:26.08.2019

Aktivní město MČ Praha 6 přispívá našim dětem

 

Podpora je určena dětem do 18 let, které mají trvalé bydliště v Praze 6 a které během školního roku vykonávají alespoň jedenkrát týdně zájmovou nebo volnočasovou činnost u některého z registrovaných poskytovatelů. Ať už se jedná o sportovní kluby, tělocvičné jednoty, umělecké kurzy, dětské oddíly nebo technicko – řemeslné, kreativní či vzdělávací kroužky.

Příspěvek až do výše 600 Kč je možno čerpat na úhradu kurzovného nebo členský příspěvek. „Loni jsme takto podpořili více než 5 tisíc dětí. Aktivní trávení jejich volného času a smysluplnou mimoškolní aktivitu pokládáme za důležitou, proto jsme se rozhodli je podpořit i v tomto školním roce,“ říká místostarosta pro sport a volný čas Jan Lacina. „Rada schválila, že na tyto aktivity uvolní částku 2 miliony korun,“ upřesnil letošní celkovou výši podpory.

Pro podání žádosti a výběr konkrétní aktivity slouží portál Aktivní město, který provozuje partner projektu, společnost Up Česká Republika. „Systém Aktivní město rodičům z Prahy 6 představovat asi nemusíme, jeho prostřednictvím jsme komunikovali s rodiči již v předchozích dvou letech. A nás těší, že si rodiče způsob zažádání o příspěvek i jeho utracení u poskytovatele kroužku pochvalují, protože tak mohou udělat rychle a komfortně od svého počítače nebo z mobilu,“ uvádí Karolína Kocincová, která má koordinaci programu v Up na starosti. „Oproti minulým letům jsme systém vylepšili. Je teď rychlejší a přehlednější.“ Žádosti o příspěvek je možno podávat od 22. srpna do 20. prosince, utracení za konkrétní aktivitu lze provádět od 1. září do konce kalendářního roku (31. 12. 2019).

Vloženo:21.08.2019

Vyber si cvičení

Letak_-_Cvieni_Maminky_s_dtmi_-_utery_dopoledne_2SToddil_19

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10