Aktuality

Vloženo:17.02.2014

PŘÍSPĚVKY NA ROK 2014

Příspěvky na rok 2014 je třeba uhradit do 30.4.2014 a skládají se z příspěvku TJ (800,- Kč dospělí / 500,- Kč děti) a z oddílového příspěvku, který si stanovuje každý oddíl sám a z nějž je třeba hradit pronájem tělocvičny, odměny cvičitelům, spotřebu vody (tenis, nohejbal), případný nákup pro potřeby oddílu atd.

1 2 3 4 5 6 7