Bowls

Vloženo:23.04.2018

Provozní řád areálu cílových sportů

Vloženo:28.09.2017

Informace o oddílu

 

Název oddílu: Cílové sporty
Vedoucí: Ing. Jan Létal
Kontakt: tel.: 777 922 381
 letal.jan@email.cz

Závodní lawn bowls 
Náplň činnosti oddílu: soutěžní družstva
Počet členů:

SPV lawn bowls, pétanque, mölkky, ruská kuželna
Náplň činnosti oddílu: hra pro zábavu

Počet členů: senioři, muži, ženy, junioř, děti
Kapacita: 

V současné době se věnuje mimořádná pozornost sportování dětí, stále je však trochu opomíjeno sportování pro starší spoluobčany. V TJ Sokol Liboc registrujeme téměř 70 seniorů. kteří chodí pravidelně cvičit.  Nová sportoviště umožní této věkové kategorii (ale také handicapovaným) zasportovat si a zároveň se přitom pobavit. a navíc umožnit  jim i zdravé soupeření.  Všechny nové aktivity (lawn bowls, pétanque, mölkky, ruská kuželna) patří do tzv. cílových sportů, které lze hrát v jakémkoliv věku bez ohledu na  fyzické dispozice. Jsme přesvědčení, že tento ojedinělý projekt bude velice úspěšný.

Oddíl SPV (sport pro všechny) lawn bowls, pétanque, mölkky, ruská kuželna  pro členy oddílu, ostatní členy TJ a příchozí -  je zaměřen na hraní pro radost.

Oddíl  Závodní lawn bowls je zaměřen na soutěžní sport.

Jednotlivá sportoviště jsou nyní ve zkušebním provozu a od jara 2018 je bude možné si je pronajmout podle připravovaného  provozního řádu.


Vloženo:14.10.2017

M ČR Lawn bowls

Mistrovství České republiky v Lawn bowls dvojic – 2017

závazné podmínky pro účastníky soutěže


Termín konání MČR : 15. října 2017, od 9, 00 hod

Místo konání : areál TJ Sokol Liboc, Ruzyňská 156/55, Praha 6

Přihláška týmů : ke dni 10. říjnu 2017 provedena, účast 4 týmů

Jmenné soupisky : soupiska každého týmu obsahuje přesně dva hráče, náhradníci nejsou povoleni.

Startovné : 400,- Kč / dvojice, platba bude provedena hotově v den konání MČR LB

Ceny : Vítěz mistrovství ČR obdrží pohár pro mistra ČR

Pořadatel soutěže : TJ Sokol Liboc, oddíl cílových sportů

Ředitel turnaje : Ing. Jan Létal

Hlavní rozhodčí : Ing. Libor Svatoň

Herní systém : viz Herní řád soutěže

Informace o pravidlech : MČR se hraje dle základních pravidel Lawn bowls pro soutěže dvojic – viz Pravidla hry pro soutěže dvojic


Herní řád Mistrovství ČR v Lawn bowls – kategorie dvojic, rok 2017

1. Systém soutěže

 

Mistrovství České republiky dvojic je jednorázovou soutěží. Jedná se o soutěž v kategorii mužů. Herní řád je plně v kompetenci oddílu cílových sportů TJ Sokol Liboc za dodržení pravidel daných pro soutěže lawn bowls.

V kompetenci oddílu cílových sportů TJ Sokol Liboc je nasazení a rozlosování týmů a stanovení případných náhradních termínů v případě technických problémů. V kompetenci oddílu cílových sportů TJ Sokol Liboc je systém přidělování sad koulí.

Průběh MČR se řídí překladem platných pravidel lawn bowls (dále jen pravidla LB).

 

Utkání MČR LB 2017 se hrají takto : nejprve se všechny čtyři týmy utkají systémem každý s každým mezi sebou (tzv. round robin). Utkání se hrají na vítězství , remízu či prohru. Za vítězství se počítají dva body do celkové tabulky, za remízu jeden bod, za prohru žádný bod.

Utkání se hrají na 8 endů a časový limit pro oba týmy dohromady je 50 minut, po uplynutí této doby se pouze dohrává rozehraný end. Časový limit sleduje rozhodčí soutěže.

Po odehrání všech zápasů v základní skupině se vytvoří pořadí týmů na základě následujících kritérií:

1. počet získaných bodů

2. vzájemné utkání týmů se stejným počtem bodů

3. počet vyhraných koulí

4. počet prohraných koulí

5. hod na přesnost – vybraným hráčem z dvojice

 

 

Po odehrání zápasů ve skupině se uskuteční dvě finálová utkání o celkové pořadí :

1. utkání prvních dvou týmů o první a druhé místo. Vítěz tohoto utkání bude vyhlášen mistrem České republiky v lawn bowls dvojic pro rok 2017. Poražený získá druhé místo na MČR v lawn bowls dvojic pro rok 2017.

2. utkání o třetí a čtvrté místo. Vítěz tohoto utkání získá třetí místo na MČR v lawn bowls dvojic pro rok 2017.

Finálová utkání se hrají na 8 endů a časový limit pro oba týmy dohromady je 50 minut, po uplynutí této doby se pouze dohrává rozehraný end. Utkání se hrají pouze na vítězství a prohru. V případě, že utkání skončilo nerozhodně, o vítězství v zápase rozhodne jeden hod na přesnost provedený vybraným hráčem z dvojice.

 

 

2. Pravidla hry v kategorii dvojic

 

1. Vybraný hráč dvojice odhodí jeden hod na přesnost, lepší dvojice v této soutěži má poté možnost volby poslední koule v prvním endu.

2. V každém endu odhodí dvojice celkem šest koulí, přičemž první hráč z dvojice odhodí první až třetí kouli, druhý hráč dvojice (tzv. skip) odhazuje čtvrtou až šestou kouli dvojice. Jednotlivé týmy se v odhozech střídají.

3. Pořadí hráčů ve dvojici je pevné, nelze je v jednotlivém zápase měnit.

4. Tým, který v endu začíná nejdříve, odhodí jack a poté svou první kouli. Následně odhazuje kouli první hráč z dvojice soupeřů.

5. Jack musí být odhozen alespoň do vzdálenosti 23 m od odhozu (z tzv. matu). Poté bude v místě dopadu umístěn na středovou čáru. V případě, že bude jack odhozen do kratší vzdálenosti, bude jack umístěn do vzdálenosti 23 m do odhozu doprostřed na středovou čáru. V případě, že bude jack odhozen až do tzv. ditche (zadní příkop), resp. do vzdálenosti 2 m či méně od ditche, bude umístěn na vymezené místo vzdálené 2 m od ditche a zároveň doprostřed na středovou čáru.

6. V okamžiku, kdy jsou všechny koule odhozeny, dvojice získá bod za každou z koulí, která je blíže jacku než je nejbližší koule soupeřovy dvojice. Tím end končí a následně se pokračuje dalším endem (vyjma konce zápasu).

7. End vždy začíná dvojice, která vyhrála předcházející end. Výjimku tvoří první end (viz bod č. 1. těchto pravidel), resp. end po tzv. slepém endu (v tomto případě opět začíná dvojice, která začínala hru v tzv. slepém endu).

8. Slepý end – jedná se hru, kdy se jack dostane mimo dráhu a to za boční hranice dráhy.

9. V případě, že se jack dostane v průběhu endu do ditche, hra pokračuje dál v souladu s pravidly. Koule, které v průběhu hry skončí v ditchi (aniž by do ditche neposunuli jack), resp. skončí za bočními hranicemi dráhy, jsou vyřazeny ze hry.

10. V případě, že není zřejmé, která z koulí je blíže jacku, rozhoduje o pořadí koulí rozhodčí či jeho zástupce a to nejdříve opticky, následně pomocí měřících prostředků.

 

Zpracoval : ředitel turnaje Jan Létal, v Praze dne 10.10.1017

Vloženo:14.10.2017

Pravidla