Sportovní gymnastika

Vloženo:07.03.2023

 

Název oddílu: Gymnastická přípravka
Vedoucí: Josefína Pěničková
Termín cvičení: čt 16:00-18:00 hod V liboci 

Náplň cvičení: Všeobecná sportovní příprava dívek od 3 do 5 let. Lekce probíhají formou hry. Zaměřujeme se především na trénink koordinace pohybu, senzomotorickou stimulaci a správné držení těla při pohybu

Počet členů:4
Kapacita: 5
Telefon: 736 115 594
E-mail: josefina.penickova@seznam.cz

Název oddílu: Sportovní gymnastika
Vedoucí: Josefína Pěničková

Termín cvičení: čt 16:00-18:00 hod v  Liboci a ne 17:00-19:00hodi hala ZŠ Strossmayerovo nám.

Náplň činnosti skupiny:Pro dívky od 6 do 18 let Gymnastická průprava, zaměřená na zvládnutí základních gymnastických prvků na nářadích: prostná, hrazda, kladina, přeskok. Velkou část tréninků věnujeme posilování a strečinku. Účastníme se soutěží pořádaných ČASPV a ČGF. Každý rok organizujeme závody a soustředění i pro další oddíly.

Telefon: 736 115 594
E-mail: josefina.penickova@seznam.cz
Počet členů: 14 
Kapacita: 20

https://sportovni-gymnastika-liboc.webnode.cz/