Partneři

Na provoz sportovišť TJ Sokol Liboc přispívá Pražský Magistrát

MČ Praha 6
Na rekonstrukci sportovišť a sportovní činnost TJ Sokol Liboc  přispívá MČ Praha 6

Pražský Magistrát

 

Realizaci společných projektů podporuje Nadace  ČEZ 
www.nadacecez.cz

        CMYK