Příspěvky

Příspěvky za rok zaplaťte prosím vedoucím

jednotlivých  oddílů . Mládež do 18 let může využít akce Aktivní město a

bude mít členské příspěvky uhrazeny MČ Praha 6

 

Příspěvky členů TJ 

Členský příspěvek – dospělí                        800,-Kč á rok

Členský příspěvek – mládež do 18-ti let       600,-Kč á rok

Členové nad 70 let a TP                              500,-Kč á rok

Příspěvky za celý oddíl odevzdejte do konce února

 

Oddílový příspěvek

si určují na každý rok  výbory jednotlivých oddílů samy.

Příspěvky oddílu tenisu za halu podléhají schválení výboru TJ