Příspěvky

Příspěvky za rok 2016 zaplaťte prosím vedoucím

jednotlivých  oddílů do 15. 2. 2016

 

Příspěvky členů TJ jsou od 1.1. 2013

Členský příspěvek – dospělí                        800,-Kč á rok

Členský příspěvek – mládež do 18-ti let       500,-Kč á rok

Členové nad 70 let a TP                              500,-Kč á rok

Příspěvky za celý oddíl odevzdejte do konce února

 

Oddílový příspěvek

si určují na každý rok  výbory jednotlivých oddílů samy.

Příspěvky oddílu tenisu za halu podléhají schválení výboru TJ