Příspěvky

Příspěvky za rok zaplaťte prosím vedoucím jednotlivých  oddílů v únoruta říjnu. Mládež do 18 let může využít akce Aktivní město a

bude mít členské příspěvky uhrazeny MČ Praha 6.

 

Členské příspěvky členů TJ 

Členský příspěvek – dospělí                        800,-Kč á rok

Členský příspěvek – mládež do 18-ti let       600,-Kč á rok

Členové nad 70 let a TP                              500,-Kč á rok

Příspěvky za celý oddíl odevzdejte do konce února

 

Oddílový příspěvek

si určují na každý rok  výbory jednotlivých oddílů samy.

Příspěvky oddílu tenisu za halu podléhají schválení výboru TJ

 

Přehled výše členských a oddílových příspěvku od roku 2016

 

Oddíl

Roční příspěvek

Pololetní příspěvek

Rodiče + děti

Předškolní děti

Žákyně+žáci do 14 let

 

   1.200,- Kč

 

  600,- Kč

Dorost 15 – 18 let

   1.300,- Kč

  700,- Kč

Ženy v domácnosti a

důchodci do 70 let          1x týdně

   1.100,- Kč

  600,- Kč       

 

Ženy v domácnosti a  

důchodci do 70 let          2x týdně

   1.300,- Kč

  700,- Kč

 

Senioři nad 70 let            1x týdně

Senioři nad 70 let            2x týdně

      600,- Kč

      800,- Kč

  400,- Kč

  500,- Kč

Ostatní v produkt.věku  1x týdně

Ostatní v produkt.věku  2x týdně

   1.600,- Kč

   1.800,- Kč

  800,- Kč

  900,- Kč

Přispívající členové, cvičitelé

Čestní členové  

      100,- Kč

      100,- Kč

 

 

Příspěvky Pražské Asociaci sportu pro všechny platí od rokr 2022 vybraní cvičenci 100,-Kč